Wat is ACT?

hexaflexDe afkorting staat voor Acceptation Commitment Therapy, ofwel Accept, Choose and take Action. Want in de praktijk merk je vooral dat ACT een hele actieve therapievorm is die je door middel van oefeningen leert, hoe je met pijnlijke ervaringen kunt omgaan, die je niet kunt veranderen. Sommige pijnlijke ervaringen in het leven zijn onveranderlijk en in het geval van chronische pijn is dat onder andere de pijn zelf. 

Pijn is als een onoplosbare puzzel die je niet kunt wegleggen; het vormt een onweerstaanbaar onderwerp voor je brein dat continu de aandacht opeist.               ACT leer jou, hoe je deze aandacht, weer kunt richten op datgene waar het leven eigenlijk om zou moeten draaien; je relaties, familie, kinderen, werk, sport en ontwikkeling enz. 

Pijn is niet fijn en je zult het nooit leuk gaan vinden. Het is heel normaal dat je alles in het werk stelt om van je pijn af te komen. Waarschijnlijk heb je al vele artsen en fysiotherapeuten bezocht of misschien heb je hulp gezocht in het alternatieve circuit. Misschien doe je aan:'positief denken' of meditatie om de pijn te verzachten. De ervaring leert vaak dat veel van deze behandelingen niet werken. 

Daarom belooft ACT jou geen pijnvermindering of zelfs maar pijnverlichting, wij richten ons op het waardengericht leren functioneren met je pijn. 

We willen met ACT bereiken dat jij je leven zoals het is, nu op dit moment, kunt accepteren, met alle fijne en minder fijne aspecten ervan.

Dat je gaat onderzoeken wat jij als waarden ziet in het leven, dat je weet wat echt belangrijk is voor je en dat je dan de bereidheid hebt om deze waarden te gaan naleven, door een doelgericht handelen, naar aanleiding van je waarden.

Acceptatie is geen opgeven; het betekent aanvaarden wat je niet kunt veranderen én actie ondernemen op gebieden waar dat wel zin heeft. Acceptatie bij pijn betekent dat je onder ogen leert zien dat je de pijn niet zult kunnen veranderen en dat vechten tegen die pijn geen zin heeft. 

Daarna ga jij je aandacht leren richten, op wat je wél kunt veranderen en daarbij gebruiken we mindfulness oefeningen.

 

Het is belangrijk voor een gelukkig leven, om jouw waarden, te ontdekken te benoemen en er creatief mee aan de slag te gaan. Zodoende kun je een vervuld leven, ook samen met je chronische pijn, beleven.

ACT heeft 6 kernprocessen waarop de behandeling is gebaseerd, deze zijn:

1. Cognitieve defusie;

Je kunt iets anders doen dan je gedachten je ingeven. Wat je dus de keuzevrijheid geeft om het “advies” dat je brein je geeft op te volgen of niet.

2. Mindfulness;

De vaardigheid om vrij van oordelen in het hier-en-nu, je ervaringen te ondergaan, zonder actie te ondernemen om ervaringen te vermijden, te controleren of vast te houden.

3. Acceptatie;

Leren te stoppen met vechten tegen onvermijdelijke zaken in het leven, waaronder ook menselijk leed.

 4. Zelf als context;

Het jezelf leren zien in context (samenhang) met je omgeving. Je problemen zijn niet wie je bent. Je creëert een andere meer flexibele relatie met jezelf.

 5. Verhelderen van waarden;

Bepalen wat echt waardevol is in het leven, zoals gezondheid, relaties, vriendschap, ontwikkeling, spiritualiteit, creativiteit etc.  

 6. Bereidheid;

 Om je gedrag stap voor stap te veranderen in de richting van de waarden, waaraan je jezelf verbonden hebt. 

Alle kernprocessen staan met elkaar in verband, ze kunnen niet los van elkaar gezien worden. In combinatie leidt het toepassen van deze processen tot het ultieme doel van ACT: psychologische flexibiliteit.