Pijn is een pijnlijk onderwerp.

Misschien herken je dit wel.

Heb jij het gevoel dat jouw pijn niet begrepen wordt? Dat je niet gesteund wordt bij je pijnklachten en je er in feite alleen voor staat?

Pijn is een hele complexe ervaring die niet alleen voor jezelf, maar ook voor je omgeving moeilijk te begrijpen valt. Het is bovendien een pijnlijk onderwerp dat men liever uit de weg gaat.

De pijn is steeds aanwezig, maar meestal, niet constant in dezelfde mate. Pijn is onvoorspelbaar, onbegrijpelijk, vaak onzichtbaar en veroorzaakt negatieve emoties. Dit alles maakt communicatie zeer gecompliceerd.

Met ACT ga je leren je te richten op zaken die, je op directe wijze kunt beïnvloeden, zoals je eigen gedrag, in plaats van controle te krijgen over ervaringen, die niet direct zijn te beïnvloeden zoals emoties en gedachten.

Dit houdt in dat er een acceptatiegerichte houding ontstaat ten opzichte van deze emoties en gedachten. De kern van ACT is de filosofie, dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken, uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.