Biorelaxatie is een ondersteunende therapie om tot ontspanning te komen, soms in combinatie met een voedingsadvies. Bij deze behandeling worden u door middel van oefeningen handvaten aangereikt om zelf gemakkelijk tot ontspanning te komen. Ontspanning hoort bij de menselijke natuur en is geen doel op zichzelf. Het is een levenselement zoals ademhalen, bewegen, eten, slapen, etc. Vaak ontspannen mensen zich niet of te weinig. Door aanhoudende spanning (stress) wordt het zenuwstelsel overbelast en dat begeeft het vroeg of laat. Gedachten kunnen onze spieren verkrampen, echter door de spieren los te maken kunnen we ook de verkrampte gedachten los laten. Lichaam en geest zijn één, dus kunnen we door lichamelijke oefeningen ook de geest beïnvloeden en kan deze zijn rust hervinden.

Biorelaxatie is een goede methode, waarbij de oefeningen eenvoudig zijn. Ieder mens kan die oefeningen aan. Alles ligt binnen de menselijke natuur. Men kan door deze therapie van week tot week veranderen, wat te merken is aan de gezichtsuitdrukking die zachter wordt, de houding en de bewegingen die soepeler worden, het concentratievermogen dat verbetert, etc. Vaak klampen wij ons vast aan verouderde opvattingen, verkeerde gewoontes, gevaren die er niet zijn, complexen die we zelf hebben gemaakt. Waardoor we vervolgens moeite hebben om die remmingen weer los te laten, uit angst, onzekerheid, vooringenomenheid of pure veronderstelling. We moeten ons kunnen overgeven en durven los te laten, ons laten wegglijden, wegzinken. Iedere weerstand die ons belet te ontspannen, moeten we kunnen opgeven. Door positief en creatief te denken kunnen we veranderen. Gedachtenkracht is zeer sterk. Je kunt ervoor kiezen om van positief denken een levenshouding te maken, waarvan de ontspanning een wezenlijk deel uitmaakt. De ademhaling is bij de ontspanningsoefeningen van zeer groot belang. Hieraan wordt dus veel aandacht besteed. Wie goed ademt, ontspant ook goed.

Bio relaxatie

Biorelaxatie is een ondersteunende therapie om tot ontspanning te komen, soms in combinatie met een voedingsadvies. Bij deze behandeling worden u door middel van oefeningen handvaten aangereikt om zelf gemakkelijk tot ontspanning te komen. Ontspanning hoort bij de menselijke natuur en is geen doel op zichzelf. Het is een levenselement zoals ademhalen, bewegen, eten, slapen, etc. Vaak ontspannen mensen zich niet of te weinig. Door aanhoudende spanning (stress) wordt het zenuwstelsel overbelast en dat begeeft het vroeg of laat. Gedachten kunnen onze spieren verkrampen, echter door de spieren los te maken kunnen we ook de verkrampte gedachten los laten. Lichaam en geest zijn één, dus kunnen we door lichamelijke oefeningen ook de geest beïnvloeden en kan deze zijn rust hervinden.

Biorelaxatie is een goede methode, waarbij de oefeningen eenvoudig zijn. Ieder mens kan die oefeningen aan. Alles ligt binnen de menselijke natuur. Men kan door deze therapie van week tot week veranderen, wat te merken is aan de gezichtsuitdrukking die zachter wordt, de houding en de bewegingen die soepeler worden, het concentratievermogen dat verbetert, etc. Vaak klampen wij ons vast aan verouderde opvattingen, verkeerde gewoontes, gevaren die er niet zijn, complexen die we zelf hebben gemaakt. Waardoor we vervolgens moeite hebben om die remmingen weer los te laten, uit angst, onzekerheid, vooringenomenheid of pure veronderstelling. We moeten ons kunnen overgeven en durven los te laten, ons laten wegglijden, wegzinken. Iedere weerstand die ons belet te ontspannen, moeten we kunnen opgeven. Door positief en creatief te denken kunnen we veranderen. Gedachtenkracht is zeer sterk. Je kunt ervoor kiezen om van positief denken een levenshouding te maken, waarvan de ontspanning een wezenlijk deel uitmaakt. De ademhaling is bij de ontspanningsoefeningen van zeer groot belang. Hieraan wordt dus veel aandacht besteed. Wie goed ademt, ontspant ook goed.

Biorelaxatie is goed inzetbaar bij:

· Slaapproblemen

· Chronische diarree

· Spanning op maag

· Zware depressiviteit

· Psychische problemen

· Rugklachten

· Migraine

· Menstruatieproblemen

· Duizeligheid

· Verteringsproblemen

· Stotteren

· Stress en nervositeit

· Hart- en vaatziekten