EFT: Emotional Freedom Techniques.

Wat is EFT?

Daar past maar een woord bij en dat is transormatie/verandering. Er vindt een enorme verandering plaats men wordt eindelijk vrij van vele emotionele klachten. Een van de grooste belemmeringen om ons leven voluit te leven is Angst.

Wat is angst?

Psychologisch gezien: een vaag soms reél gevoel van dreiging of gevaar.

Lichamelijk gezien: je krijgt allerlei lichamelijke verschijnselen zoals verhoogde hartslag en verhoogde bloeddruk, hartkloppingen, duizeligheid, droge mond, pijn in de borst, misselijkheid,verhoogde produktie van adreneline en storingen in het spijsverteringssysteem. Dit voelt als een negatieve emotie. De amerikaan Gary Craig heeft ontdekt dat de oorzaak van alle negatieve emoties een ontregeling in het energiesysteem van ons lichaam is.

Een gedachte of herinnering lokt uit: een ontregeling in het energiesysteem!

Wordt ervaren als: negatieve emoties en fysieke pijn!

 

Bij EFT wordt zachtjes op de uiteinden van de energiebanen (meridiaanpunten) geklopt volgens een vast patroon.
Sommigen noemen het ook wel acupunctuur zonder naalden.
Als iemand een emotionele of fysieke klacht heeft, dan zit hieraan gekoppeld een gevoel van spanning en stress. Wat er met EFT nu wordt gedaan, is het zorgen voor ontspanning waar spanning en stress zich voordoen, door het kloppen op de energiebanen (meridiaanpunten). Bij EFT wordt niet in het verleden gewroet, het gaat om de angsten die zich op dit moment aandienen. Als je die oplost ben je vaak ook bevrijd van angsten uit het verleden omdat we de ontregeling te lijf gaan.

Is EFT makkelijk te leren?

Een van de sterke punten van EFT is dat het door iedereen vrij eenvoudig in de basis geleerd kan worden. Dit maakt het mogelijk voor iedereen om in een relatief korte tijd te leren.

EFT kan je helpen bij

  • Faalangst
  • Bindingsangst
  • Blozen
  • Traumatische ervaringen
  • Onzekerheden
  • Stress
  • Vermoeidheid

Door deze via de EFT-techniek te herkennen en erkennen krijg je de ruimte om in alle vrijheid jezelf te zijn.